Ναυτιλιακές Εταιρείες – Πλοιοκτήτριες Εταιρείες

Η εγγραφή των Κυπριακών Πλοίων ρυθμίζεται από τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησης, Πώλησης και Υποθήκευσης) Νόμους 1963-1996. Οι άλλοι βασικοί νόμοι της εμπορικής ναυτιλίας είναι οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καπετάνιοι και Ναυτικοί) Νόμοι 1963-2002 και Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος 44(1) 2010 που καλύπτει την ιδιοκτησία πλοίων, και τη διαχείριση πλοίων η οποία χωρίζεται: σε διαχείριση πληρώματος και/ή τεχνική διαχείριση, ναύλωση πλοίων.
Για σύσταση ναυτιλιακής εταιρείας, υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. Με την εγγραφή της εταιρείας, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό σύστασης. Κατά την έκδοση του πιστοποιητικού, η επιχείρηση δύναται να ξεκινήσει δραστηριότητες και να προβεί σε νηολόγηση πλοίου στο όνομά της.
Από 24-03-2010, οι ναυτιλιακές εταιρείες φορολογούνται βάση του Συστήματος Φόρου Χωρητικότητας (ΣΦΧ).

Διοίκηση & Νομικό Πλαίσιο

Όλα τα ναυτιλιακά θέματα είναι υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Το Υπουργείο ασκεί την εξουσία του μέσω του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. Το τμήμα ασχολείται με την καταγραφή των πλοίων, τη διαχείριση και επιβολή της νομοθεσίας για την εμπορική ναυτιλία, τον έλεγχο των πλοίων και την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων, τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, την επίλυση των εργατικών διαφορών σε κυπριακά πλοία και την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών.

Το «Μητρώο Κύπρος- Πλοία» ρυθμίζεται από τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (νηολόγησης των πλοίων, Πώληση και Υποθήκευση) Νόμους 1963-1996. Άλλοι νόμοι είναι : οι Εμπορικής Ναυτιλίας (Master’sκαι Ναυτικοί) Νόμοι 1963-2002 και οι Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές διατάξεις) νόμοι 1992-2003.

Σύσταση Κυπριακής Ναυτιλιακής Εταιρείας

Μη κάτοικος/οι που επιθυμούν να εγγράψουν πλοίο υπό Κυπριακή σημαία πρέπει να ιδρύσουν αρχικά Κυπριακή Ναυτιλιακή Εταιρεία. Η Εταιρεία θα αποκτήσει το σκάφος στο όνομά της και θα καταχωρηθεί ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Για την εγγραφή της εταιρείας κατατίθεται Ιδρυτικό και Καταστατικό στην Ελληνική γλώσσα (και Αγγλική αν είναι αναγκαίο) στον Έφορο Εταιρειών. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, ο Έφορος θα εκδώσει πιστοποιητικό μετά την έκδοση του οποίου, η εταιρεία μπορεί να αρχίσει να εμπορεύεται και να καταχωρεί πλοία στο όνομά της.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Εγγραφή Πλοίων στο Κυπριακό νηολόγιο
  • Σύσταση ναυτιλιακής- πλοιοκτήτριας εταιρείας
  • Σύσταση εταιρείας διαχείρισης- στελέχωσης προσωπικού πλοίων

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800