Μη Ευρωπαϊκοί Προορισμοί

Διεθνείς Επιχειρήσεις

Οι μη – Ευρωπαϊκοί προορισμοί (φορολογικοί παράδεισοι) χρησιμοποιούνται συχνά ως μέρος του φορολογικού προγραμματισμού,για μέγιστο φορολογικό πλεονέκτημα. Συνδυάζονται με εταιρείες Ευρωπαϊκές όπως Κυπριακές , Αγγλικές κλπ.

Η FCI-PlusPoint, έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τις ανάγκες και τα δεδομένα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και να σας προτείνει την καλύτερη και πιο ευνοϊκή φορολογική δομή. Προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη για σύσταση, διορισμό αντιπροσώπων και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διατήρησης – διαχείρισης της εταιρείας εξωτερικού – «one-stop-shop”.

Μπελίζ – Belize

Μπελίζ είναι μια πολύ γνωστή και συμφέρουσα φορολογική δικαιοδοσία στην Κεντρική Αμερική και μέρος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.
Μια διεθνής εταιρεία η οποία ιδρύεται στο Μπελίζ, απαλλάσσεται από τοπικούς φόρους και αντί αυτού έχει την υποχρέωση επιβολής ενός σταθερού ετήσιου τέλους για τη διατήρηση εγγραφής της εταιρείας στα αρχεία, ανεξάρτητα από τις οικονομικές καταστάσεις της. Αλλά για να πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν πρέπει να διεξάγεται εμπόριο, ούτε να κατέχεται οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία στο εσωτερικό της χώρας.

Ακριβώς όπως στην Κύπρο, διατηρείται αυστηρή εμπιστευτικότητα και το απόρρητο σχετικά με τη ταυτότητα των διευθυντών και των μετόχων της Διεθνούς (offshore) εταιρείας, ωστόσο το Μπελίζ έχει πιο ευέλικτες γενικές απαιτήσεις. Οι Διευθυντές και οι μέτοχοι δεν απαιτείται να είναι κάτοικοι του Μπελίζ. Η Εταιρεία δεν χρειάζεται να διατηρεί εγχώριο τραπεζικό λογαριασμό, δεν υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση και η διαδικασία εγγραφής εταιρείας είναι πολύ σύντομη, από τη στιγμή που παραδοθούν όλα τα αναγκαία έγγραφα.

Διαδικαστικά

Τα κόστη εγγραφής ποικίλλουν ανάλογα με την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι ύψους €1.200, εκ των οποίων το 20% πρέπει να καταβληθεί πλήρως. Υπάρχει ένα ετήσιο τέλος σύμφωνα με το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο.

Η εταιρεία θα πρέπει να έχει τουλάχιστο έναν μέτοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), έναν διευθυντή και Γραμματέα.

Βρεταννικές Παρθένοι Νήσοι – British Virgin Islands

Η Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται βορειοδυτικά των ΗΠΑ και θεωρείται ένα μεγάλο διεθνές (offshore) επενδυτικό κέντρο, ακριβώς όπως και η Κύπρος. Δεν είναι μέρος οποιουδήποτε άμεσου δικτύου φορολογικής συνθήκης, ωστόσο, η Ιαπωνία και η Ελβετία την συμπεριλάβουν στις αντίστοιχες συμβάσεις τους με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβέρνηση με ζήλο υποστηρίζει τις διεθνές (offshore) εταιρείες.

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι ένας πολύ δημοφιλή προορισμός στην Καραϊβική που προσελκύει εγγραφές διεθνών (offshore) επιχειρήσεων, λόγω των φορολογικών της κινήτρων, που περιλαμβάνουν: μη επιβολή φόρου στα κεφαλαιουχικά κέρδη και τις κληρονομίες, μη παρακράτηση φόρου μερισμάτων, απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κεφαλαίου και φόρο θανάτου. Επιπλέον, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός της BVI, απαλλάσσονται από όλους τους τοπικούς φόρους.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), Ελεύθερη Ζώνη Επιχειρήσεων – RAKOFFSHORE

Πολλοί έχουν δημιουργήσει γραφεία, εργοστάσια ή αποθήκες και επένδυσαν εκατομμύρια, με συνέπεια να έχουν λάβει τεράστιες αποδόσεις.

Τα κύρια οφέλη που απολαμβάνουν οι επενδυτές με την έναρξη επιχείρησης στις ελεύθερες ζώνες των ΗΑΕ είναι:

  • 100% ξένη ιδιοκτησία.
  • 100% επαναπατρισμός κεφαλαίων και κερδών.
  • 0% φορολογία στα ΗΑΕ. Απαλλαγή από εταιρική και προσωπική φορολογία στα ΗΑΕ καθώς και από φόρους εισαγωγής και εξαγωγής.
  • Η σύσταση Εταιρείας στις Ελεύθερες Ζώνες είναι ταχύτερη από αυτή σε άλλες περιοχές των ΗΑΕ .
  • Χαμηλό κόστος εργατικού δυναμικού και εύκολες διαδικασίες πρόσληψης.
  • Συνήθως, δεν υπάρχουν περιορισμοί για την πρόσληψη εργατικού δυναμικού.
  • Δεν υπάρχουν τελωνειακοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των ζωνών.

Η Κύπρος επίσης, διαθέτει την επιλογή των ελεύθερων βιομηχανικών ζωνών με ευέλικτα και φορολογικά πλεονεκτήματα, ειδικότερα για αποθήκες.

Περιορισμοί Ελεύθερων Ζωνών:

  • Εταιρεία της Ελεύθερης Ζώνης δεν επιτρέπεται να συναλλάσσεται απ ‘ευθείας με την εγχώρια αγορά των ΗΑΕ.
  • Η Εταιρεία της Ελεύθερης Ζώνης μπορεί να διεξάγει τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο μέσω τοπικών εξουσιοδοτημένων διανομέων.
  • Σε τέτοια περίπτωση επιβάλλεται 5% φόρος τελωνείου που ισχύει για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ακόμα κι αν όλες οι ελεύθερες ζώνες παρέχουν πολλά ελκυστικά προγράμματα προς όφελος των επενδυτών, δεν είναι όλες το ίδιο, εάν λάβουμε υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτές. Ως εκ τούτου, αξίζει τον κόπο να μελετήσει κανείς τις δυνατότητες που προσφέρονται από την κάθε ζώνη χωριστά σε σχέση με τις ανάγκες της επιχείρησης του.

Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι για γενική καθοδήγηση των επενδυτών. Καθώς όμως γίνονται αλλαγές από καιρό σε καιρό, μετά από αποφάσεις των Αρχών, οι νέοι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν εξειδικευμένο Σύμβουλο για τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν σχεδιάσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε Ελεύθερη Ζώνη των ΗΑΕ.

Επιχειρησιακές Δομές
1. Οντότητα Ελεύθερης Ζώνης: FZE (Μέτοχος – ένα φυσικό πρόσωπο).
2. Εταιρείας Ελεύθερης Ζώνης: FZCO (πάνω από ένα μέλος/μέτοχος).
3. Παράρτημα.

Τα ΗΑΕ είναι χώρα στη Μέση Ανατολή, που διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ελεύθερων ζωνών εμπορίου και ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες, στις οποίες λειτουργούν πάνω από 12.000 επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι γνωστές μάρκες.

Η κάθε ζώνη προσφέρει όλες ή κάποιες από τις πιο πάνω επιλογές. Ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να ζητήσει την καθοδήγηση ενός συμβούλου για να φθάσει στην τελική επιλογή και να γνωρίσει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες των εγγράφων που απαιτούνται.

Η αποστολή μας είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγκατάστασης επιχειρήσεων στη Μάλτα, χωρίς προβλήματα ή εκπλήξεις, παρέχοντας στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800