Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Ο αριθμός εταιρειών που μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο ή δημιουργούν πρόσθετα γραφεία στην Κύπρο, όλο και μεγαλώνει. H ΚΥΠΡΟΣ προσφέρει σε εταιρείες και υπαλλήλους τους πολλά πλεονεκτήματα για επαγγελματική στέγη, όπως σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, λειτουργικό επαγγελματικό περιβάλλον και, προπαντός, ευεργετικό φορολογικό καθεστώς.

Πρόσθετο όφελος είναι βέβαια η εδραίωση της φορολογικής έδρας της εταιρείας ώστε να απολαμβάνει το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου.

Η εισαγωγή του φορολογικού καθεστώτος του μη κατοικούμενου (μη κατοίκου) φορολογικού καθεστώτος στο κυπριακό φορολογικό σύστημα το 2015 άνοιξε το δρόμο για τεράστιες ευκαιρίες σε επιχειρηματίες που θέλουν να επιτύχουν βέλτιστο φορολογικό σχεδιασμό και εξοικονόμηση πόρων.

Η αλλαγή επηρεάζει τα φυσικά πρόσωπα που θεωρούν ότι χρησιμοποιούν την Κύπρο ως φορολογική τους έδρα και κερδίζουν από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς τόσο σε εταιρικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Ως γνωστόν η εταιρεία φορολογείται με σταθερό συντελεστή 12,5% επί των κερδών και απολαμβάνει προνομίων βάσει του ευρέος δικτύου Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται σε κλίμακα που κυμαίνεται από 0%-35%  ενώ ο φόρος για εισόδημα μέχρι €19,500 ετησίως είναι μηδενικός.

Η μεταρρύθμιση στον φόρο γνωστή και ως Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (ΕΑΕ) ισχύει από τις 16 Ιουλίου 2015. και προβλέπει ότι ένας φορολογικός κάτοικος Κύπρου, μη μόνιμος κάτοικος, δεν θα καταβάλει φόρο επί του εισοδήματός του (πέραν του φόρου εισοδήματος).

Πριν από την ανωτέρω μεταρρύθμιση ο μη φορολογικός κάτοικος κατέβαλε τους ακόλουθους φόρους:

  • 17% στα έσοδα από μερίσματα
  • 30% στους τόκους
  • 3% σε ενοίκια εισπρακτέα ( μείον 25% ).

Ο νόμος της ΕΑΕ περιελάμβανε επίσης διατάξεις για τη τεκμαιρόμενη κατανομή των κερδών των κυπριακών φορολογούμενων εταιρειών όπου οι μέτοχοι (δικαιούχοι) τέτοιων εταιρειών είναι κάτοικοι Κύπρου.

Μετά την τροποποίηση του νόμου ΕΑΕ, εάν, ένας μη κάτοικος και μη φορολογικός κάτοικος, γίνει φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο αυτό το έτος δεν θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον φόρο ΕΑΕ για τα επόμενα 17 χρόνια.

Πρόσθετο όφελος στους εργαζόμενους είναι η φορολογική εξαίρεση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για την αρχική τους απασχόληση στην Κύπρο από 01/01/2012 στα πρώτα δέκα χρόνια εφόσον  οι ετήσιες αποδοχές υπερβαίνουν τις 100.000€. Για οποιεσδήποτε αμοιβές από εργοδότη  απαλλαγή κατά 20% του φόρου εισοδήματος για την αρχική απασχόληση στην Κύπρο με μέγιστη έκπτωση τις 8.550€ για δέκα χρόνια μέχρι το 2020.

Ο νόμος ΕΑΕ προσδιορίζει τον όρο κατοικία με αναφορά στο νόμο περί θέλησης και διαδοχής της Κύπρου.

Ένα άτομο θεωρείται ότι έχει κατοικία στην Κύπρο είτε: κατά τόπο προέλευσης ή κατά κατοικία-επιλογής.

Ο νόμος περί διαθήκης και διαδοχής ορίζει τα σχετικά με την κατοικία κατά τόπο προέλευσης:   

 Όταν γεννιέται ένα παιδί και ο πατέρας του παιδιού είναι ζωντανός,  κατοικία του θεωρείται εκείνη του πατέρα του κατά τη στιγμή της γέννησης.

Όταν ένα παιδί γεννιέται εκτός γάμου ή μετά το θάνατο του πατέρα του, κατοικία του θεωρείται εκείνη της μητέρας του κατά τη στιγμή της γέννησης.

 Ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει κατοικία κατ ‘επιλογή, εγκαθιστώντας το σπίτι του οπουδήποτε εντός της Κύπρου με πρόθεση μόνιμης ή επ’ αόριστον διαμονής.

Η επικράτεια της κατοικίας κυριαρχεί και διατηρείται μέχρις ότου αποκτηθεί μια κατοικία επιλογής.

Η κατοικία της επιλογής διατηρείται έως ότου αποκτηθεί μια νέα έδρα ή εάν ζητηθεί η ανάκτηση της κατοικίας προέλευσης.

Έστω για παράδειγμα ότι  ο κ. Μ.Χ από τη Δανία, ο οποίος είναι ο μοναδικός μέτοχος και υπάλληλος σε μια κυπριακή εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, μετατρέπεται σε κάτοικο φορολογικού χαρακτήρα στην Κύπρο, μη εγχώριο και λαμβάνει ετησίως τα εξής εισοδήματα:  από μίσθωση  150.000€ από την εργασία στην εταιρεία του, μερίσματα από την εταιρεία του και από άλλες εταιρείες 300.000€ και έσοδα από τόκους αποταμιεύσεων  50.000€. Επί συνολικών αποδοχών 500.000€ ετησίως  θα καταβάλει φόρο 20.000 ευρώ για το μισθό των 150.000 ευρώ και τίποτα άλλο! Ο κ. Μ.Χ θα μπορεί επίσης να λάβει  φορολογική εξαίρεση 50% από τον φόρο εισοδήματος ως υπάλληλος. Επομένως δεν θα καταβάλει φόρο επί του εισοδήματος από μερίσματα και από τόκους !

Το άτομο για να εξαιρεθεί, θα πρέπει να παρουσιάσει στις φορολογικές αρχές της Κύπρου αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι αλλοδαπός  ( προέλευση εκτός Κύπρου ή επιλογή εκτός Κύπρου ) τα τελευταία 20 χρόνια.

Η F.C.I. LIMITED είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει στο νομικό και φορολογικό πλαίσιο παρέχοντας όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες για μεταφορά επαγγελματικής ή/και προσωπικής έδρας στην Κύπρο.  Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν: ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (εταιρικού και προσωπικού), συμβόλαια εργοδότησης, εγγραφές στις φορολογικές αρχές (εταιρικά και προσωπικά), υπηρεσίες μετανάστευσης, εξεύρεση γραφειακών εγκαταστάσεων και διαμονής, κ.α.