Εμπορικές εταιρείες & Ιθύνουσες Εταιρείες

Το φορολογικό όφελος ( ομοιόμορφος συντελεστής 12,5% στο κέρδος κ.α πλεονεκτήματα) σε σχέση με τη γεωγραφική θέση της Κύπρου (σύνδεση Ευρώπης με Μέση Ανατολή) , την καθιστά έναν πολύ σημαντικό στρατηγικό προορισμό για την σύσταση εμπορικής εταιρείας και ιθύνουσας εταιρείας.

Η FCIPlusPoint είναι σε θέση να σας παρέχει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις εξατομικευμένες στις ανάγκες σας.

Εμπορικές εταιρείες ( trading company )

Πιο συγκεκριμένα, στις διεθνείς τριγωνικές εμπορικές συναλλαγές, η Κυπριακή εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεσάζουσα για να αγοράζει τα αγαθά από έναν τρίτο στο εξωτερικό για πώληση σε άλλη χώρα χρησιμοποιώντας έτσι το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα.

Επιπλέον, λόγω των πολυάριθμων διπλών φορολογικών συνθηκών της Κύπρου με τρίτες χώρες, η Κυπριακή εταιρεία μπορεί να έχει εμπορικές συναλλαγές με αυτές και το κέρδος της να φορολογείται μόνο στην Κύπρο και με το χαμηλό φορολογικό συντελεστή (12.5% στα κέρδη). Η Κυπριακή εταιρεία έχει το δικαίωμα εγγραφής στο Φ.Π.Α και μπορεί να πωλήσει και να λάβει αγαθά από άλλα κράτη μέλη με μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.

Ιθύνουσα Εταιρεία – Συμμετοχών (Holding Company)

 Η Κύπρος αποτελεί ιδανική επιλογή για την ίδρυση μιας ενδιάμεσης ιθύνουσας εταιρείας λόγω του ότι προσφέρει το συνδυασμό μεγάλου αριθμού φορολογικών συνθηκών, παραχωρήσεις σε ξένες επενδύσεις και χαμηλού φορολογικού καθεστώτος. Τα μερίσματα μπορούν να μεταφερθούν μέσω της κυπριακής εταιρείας απολύτως αφορολόγητα ή με ελάχιστο φόρο παρακράτησης στη βάση του εκτενούς δικτύου των διπλών φορολογικών συνθηκών και Οδηγιών Μητρικής- Θυγατρικής εταιρείας της Ε.Ε.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης, μια Κυπριακή εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων χρειάζεται να κατέχει μόνο το 1% τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου αλλοδαπής θυγατρικής της εταιρείας προκειμένου να απολαμβάνει όλα τα φορολογικά οφέλη που παρέχονται.