Η αποστολή μας είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μετεγκατάστασης επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, χωρίς προβλήματα ή εκπλήξεις, παρέχοντας στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

Εγγραφή Εταιρείας στη Βουλγαρία

Γιατί να επιλέξετε τη Βουλγαρία ως προορισμό

Η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα είναι καλό. Η σταθερότητα του βουλγάρικου νομίσματος (λεβ) υποστηρίζεται από το νομισματικό συμβούλιο. Η Βουλγαρία έχει το χαμηλότερο φορολογικό καθεστώς στην ΕΕ. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι 10%, κατ’ αποκοπή.
Η Βουλγαρία έχει στρατηγική θέση – μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, στην καρδιά της Βαλκανικής χερσονήσου και κοινά σύνορα με δύο άλλες χώρες της Ε.Ε., τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή.
Η Βουλγαρία έχει επίσης υπογράψει συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας με άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου). Οι φιλελεύθερη εμπορική και φορολογική νομοθεσία, η φθηνή αγορά εργασίας και το χαμηλό κόστος κοινωνικής ασφάλισης, καθιστούν τη χώρα μία από τις προτιμώμενες επιλογές , για πολλούς ξένους επενδυτές.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Η Βουλγάρικη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ / Ltd) ή OOD (στα βουλγάρικα) είναι ίσως η καλύτερη μορφή επιχείρησης, κυρίως λόγω της ασφάλειας και της ευκολίας προς τα μέλη της των οποίων η ευθύνη περιορίζεται στην εισφορά τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Θεωρείται πολύ συμφέρουσα η επιλογή ίδρυσης OOD, λόγω του μειωμένου μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να είναι μόνο 2,00 λέβα. Τα βασικά έγγραφα για εγγραφή Βουλγάρικης εταιρείας OOD, είναι το Ιδρυτικό και το Καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας. Η εταιρεία αυτού του τύπου διοικείται από έναν διευθυντή που διορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Το όνομα της εταιρείας πρέπει να είναι μοναδικό και να ακολουθείται από το‘OOD’. Μια βουλγάρικη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να έχει έναν μόνο μέτοχο, που μπορεί συγχρόνως να είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διευθυντής.

Η εταιρεία μπορεί να διεξάγει εργασίες από οιανδήποτε διεύθυνση στη Βουλγαρία, ακόμα και διαφορετική του εγγεγραμμένου γραφείου.

Τα πλεονεκτήματα Βουλγάρικης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ltd/OOD) είναι:

 • Δεν χρειάζεται η εταιρεία να έχει επανδρωμένο γραφείο αλλά απλά διεύθυνση την οποία μπορούμε θα σας προμηθεύσουμε.
 • Οι ετήσιες χρεώσεις συντήρησης είναι λογικές, όπως και οι αμοιβές επαγγελματικών υπηρεσιών π.χ. Λογιστικά.
 • Η σύσταση της εταιρείας μπορεί να ολοκληρωθεί εξ’ αποστάσεως καθώς και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε Βουλγάρικη τράπεζα, μέσω πληρεξουσίου.
 • Η εγγραφή της εταιρείας συνήθως διαρκεί 1-2 εβδομάδες.
 • Επιπλέον, η επιχείρησή σας μπορεί να καταστεί φορολογικός κάτοικος της χώρας και να απασχολήσει υπηκόους τρίτων χωρών ( κατόπιν απόκτησης άδειας παραμονής και άδειας απασχόλησης ).
 • Υπάρχει η δυνατότητα διορισμού αντιπροσώπων εταιρείας (τους οποίους μπορούμε να παράσχουμε).
 • Σύμφωνα με τη νομοθεσία στη Βουλγαρία, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων που θα απασχολούνται στην εταιρεία. Τούτοι θα λαμβάνουν μισθό και θα καταβάλλουν εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων.
 • Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι συμβολικό, με την ισοτιμία 1 ευρώ.
 • Η σύσταση της εταιρείας δεν οδηγεί αυτόματα σε έξοδα λειτουργίας. Εάν μια εταιρεία είναι αδρανής δηλ. δεν εξασκεί καμία δραστηριότητα, τότε δεν έχει οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις. Η μόνη υποχρέωση στην περίπτωση αυτή είναι η υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης. Οι λογιστικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο ακριβές, καθώς η διαδικασία δεν είναι περίπλοκη.
 • Όταν η εταιρεία αρχίζει να λειτουργεί, τότε εκτός από τους φόρους (μόνο 10% επί των κερδών), οι άλλες κύριες δαπάνες είναι μόνον μισθοί και κοινωνικές ασφαλίσεις.
 • Η Βουλγαρία έχει υπογράψει συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας με πολλές χώρες του κόσμου. Κατ ‘ αρχάς, αυτό σημαίνει ότι οι φόροι θα καταβάλλονται μόνο σε μία από τις χώρες. Η χώρα αυτή θα μπορούσε να είναι η Βουλγαρία, όπου συχνά οι φόροι είναι χαμηλότεροι από ό, τι σε άλλες χώρες.
 • Το κέρδος της εταιρίας μπορεί να διανεμηθεί στον ιδιοκτήτη/ μέτοχο, κατά την κρίση του, για προσωπική χρήση, μετά την καταβολή του φόρου μερίσματος 5% αφού έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή εταιρικού φόρου (10%).
 • Η εταιρεία μπορεί να έχει μόνο έναν ιδιοκτήτη ο οποίος να είναι και διαχειριστής που θα υπογράφει για την εταιρεία – σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία ανάγκη να διορίσει διαχειριστή.
 • Ο διαχειριστής μπορεί να διοριστεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη και μπορεί να του δοθούν ορισμένες αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες που ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες για καταχρήσεις.
 • Είναι κοινή πρακτική μια Βουλγάρικη εταιρεία ξένων συμφερόντων, να προσλαμβάνει εργαζόμενους στη Βουλγαρία και επιθεωρούνται τούτοι περιστασιακά. Το κόστος εργατικού δυναμικού είναι χαμηλό και οι ποιότητα υπηρεσιών πολύ ικανοποιητική.
 • Οι εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται για τους εργαζόμενους είναι επίσης χαμηλές.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Βουλγάρικης εταιρείας ( ως Εταιρεία που ανήκει στην ΕΕ ), είναι ότι δεν καταβάλλονται δασμοί εντός της Ένωσης. Έτσι, μια εταιρεία μπορεί να παράγει/ συναρμολογεί ή πακετάρει εμπορεύματα στη Βουλγαρία ( μεταποιητικές εργασίες ) και στη συνέχεια να τα εξάγει εντελώς αφορολόγητα – σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα .

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις στην Βουλγαρία

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800