Γιατί να προτιμήσετε την Κύπρο

Επιχειρησιακό τοπικό περιβάλλον στην Κύπρο

H “FCI-PlusPoint” ενεργεί πάντοτε με φερεγγυότητα και μέγιστη προσωπική φροντίδα. Σας παρέχει πλήρη σειρά συμβουλευτικών – νομικών – λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Στόχος μας είναι η υποστήριξη κάθε επιχείρησης για αξιοποίηση στο μέγιστο των φορολογικών και επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο και διεθνώς.

Τα πλεονεκτήματα ίδρυσης Κυπριακής εταιρείας για λειτουργία εξ’ αποστάσεως ή με μεταφορά έδρας στην Κύπρο, είναι:

 1. Στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου.
 2. Μέλος της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.
 3. Ευρωπαϊκό νόμισμα (Eυρώ).
 4. Ευνοϊκό και σταθερό Φορολογικό Σύστημα. Αναλυτικότερα απευθυνθείτε στο Νέα Φορολογική πολιτική της Κύπρου). (link)
 5. Το διεθνές τραπεζικό σύστημα και οι κανονισμοί βρίσκονται υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τοπικές και διεθνείς τράπεζες δραστηριοποιούνται στο νησί.
 6. Απλοποιημένες διαδικασίες διοίκησης, μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.
 7. Άριστη υποδομή αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων.
 8. Επικοινωνίες υψηλής ποιότητας.
 9. Φιλελεύθερη οικονομική πολιτική (FDI) που επιτρέπει τη συμμετοχή 100% σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
 10. Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, άρτια καταρτισμένο προσωπικό και επαγγελματίες. Τα Ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα εντούτοις τα Αγγλικά ομιλούνται ευρέως. Υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό που ομιλεί άλλες γλώσσες.
 11. Καλή επιλογή χώρας για διαμονή και εργασία, υψηλό επίπεδο διαβίωσης, ξενόγλωσσα σχολεία, χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας.
 12. Οι λειτουργικές δαπάνες θεωρούνται χαμηλές έναντι άλλων διεθνών οικονομικών κέντρων.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800