Ναυτιλιακές Εταιρείες & Εγγραφή Πλοίου με Κυπριακή Σημαία

Το Κυπριακό Ναυτικό Μητρώο βρίσκεται επί του παρόντος στην 3η θέση στην ΕΕ και στην 11η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπλέον, η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των 3ων μεγαλύτερων κέντρων διαχείρισης πλοίων στην ΕΕ.

Στην FCIPlusPoint διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα των ναυτιλιακών εταιρειών που καλύπτουν πλοιοκτήτριες εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης σκαφών, εταιρείες μίσθωσης στόλου, ναυλομεσιτικές, και άλλες.

Προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης και συμβουλές ως προς την εταιρική μορφή και την έδρα της εταιρείας, φορολογικό σχεδιασμό, ίδρυση εταιρικής μορφής, επιτόπια αντιπροσώπευση, επιτόπια διαχείριση νομική – λογιστική – φορολογική, εγγραφή σκάφους σε νηολόγιο χώρας εξωτερικού ( Κύπρος ), διαχείριση στελέχωσης προσωπικού πλοίων.

Ναυτιλία στην Κύπρο

Ο τομέας της Ναυτιλίας συνεισφέρει σημαντικά στην κυπριακή οικονομία, με τα πρόσφατα στοιχεία να δείχνουν ότι η ναυτιλία συνεισφέρει κατά περίπου 7% στο ΑΕΠ της χώρας. Η μοναδική γεωγραφική θέση της χώρας,η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η εξειδικευμένη υποδομή και υπηρεσίες, το πολύ ελκυστικό φορολογικό ναυτιλιακό σύστημα, καθώς και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάνουν τη Κύπρο ιδανική βάση για δραστηριότητες όπως πλοιοκτησία, διαχείριση πλοίων, ναύλωση πλοίων και παρεπόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία

Στοιχεία Ναυτιλίας στην Κύπρο και Πλεονεκτήματα:

 • Είναι ο 10ος μεγαλύτερος εμπορικός στόλος στον κόσμο.
 • Συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κορυφαίων στον κόσμο στη διαχείριση πλοίων (Ship management).
 • Αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων για τρίτους στην ΕΕ.
 • Η Κύπρος έχει ένα εγκεκριμένο από την ΕΕ καθεστώς από την ΕΕ «Ανοικτό Αρχείο», με ευρύτατο και νόμιμοΣύστημα Φόρου Χωρητικότητας (ΣΦΧ).
  Τούτο έχει εισαχθεί με το νόμο Εμπορικής Ναυτιλίας του 2010, και καλύπτει τις τρεις βασικές δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών, πλοιοκτησία, διαχείριση πληρώματος ή/και τεχνική διαχείριση, ναυλώσεις σκαφών.
 • Οι ιδιοκτήτες πλοίων με Κυπριακή σημαία, εντάχθηκαν αυτόματα στο νέο καθεστώς ΣΦΧ, ενώ οι πλοιοκτήτες με ξένη σημαία, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων, μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν σύμφωνα με το ΣΦΧ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Εκτός από τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, η Κύπρος διατηρεί ένα ευρύ φάσμα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων υψηλής ποιότητας στο ναυτιλιακό κλάδο, προσφέροντας αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως :

 • ΕΕ-εγκεκριμένο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας (ΣΦΧ) χωρίς άμεση σύνδεση με εταιρικό φόρο.
 • Ανταγωνιστικό κόστος και τέλη εγγραφής πλοίων.
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην εθνικότητα του πληρώματος.
 • 28 Διμερείς Συμφωνίες Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • Η Κύπρος έχει υπογράψει όλες τις διεθνείς θαλάσσιες συμβάσεις για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Πλήρης προστασία των χρηματοδοτών και ενυπόθηκων δανειστών.
 • Λευκή Λίστα του Παρισιού και μνημόνια συμφωνίας του Τόκιο.

Πρόσθετα Φορολογικά Πλεονεκτήματα:

 • Κανένας φόρος στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, εκτός από τον “φόρο χωρητικότητας”.
 • Κανένας φόρος στα κέρδη που πραγματοποιούνται από ναυτιλιακές δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την πώληση σκαφών.
 • Κανένας φόρος επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τα κέρδη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.
 • Κανένας φόρος στους μισθούς ή τα οφέλη των ναυτικών σε πλοία με Κυπριακή σημαία.

Ο Ναυτιλιακός τομέας στην Κύπρο απολαμβάνει ευρύτερα οφέλη :

 • Περίπου 50 Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς για την κληρονομικότητα των μετοχών σε πλοιοκτήτριες εταιρείες • Δεν υφίστανται φόροι χαρτοσήμου επί των τίτλων ενυπόθηκων δανείων των πλοίων ή άλλων εγγράφων ασφαλείας.
 • Αποτελεσματικές, ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
 • Ισχυρή συμμετοχή σε διεθνή ναυτιλιακά φόρα και την Ε.Ε.

Τα παραπάνω υπογραμμίζουν τις τεράστιες δυνατότητες που η ναυτιλιακή βιομηχανία απολαμβάνει και τη σημασία της στην Κυπριακή οικονομία. Επιπλέο τα σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου στην «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)» της Κύπρου, ίσως να προδιαγράφουν νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες, οι οποίες φυσικά συνδέονται στενά με τις δραστηριότητες του τομέα της ναυτιλίας. Τέλος οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας στις γειτονικές χώρες, πιθανόν να καταστήσουν την Κύπρο έναν ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε κάθε περίπτωση, η Κύπρος με το ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, τα ανταγωνιστικά τέλη εγγραφής, το ευνοϊκό νομικό πλαίσιο, τη φήμη στα θέματα ασφάλειας και τεχνογνωσίας, παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά και υψηλής ποιότητας κέντρα της ναυτιλιακής βιομηχανίας παγκοσμίως.

Σύσταση ναυτιλιακής εταιρείας

Για σύσταση ναυτιλιακής εταιρείας υποβάλλεται Ιδρυτικό και Καταστατικό στην Ελληνική γλώσσα (και Αγγλική αν είναι αναγκαίο) στον Έφορο Εταιρειών. Στη σύσταση της Εταιρείας ο

Έφορος Εταιρειών θα εκδώσει πιστοποιητικό σύστασης. Κατά την έκδοση του πιστοποιητικού η εταιρεία μπορεί να αρχίσει να εμπορεύεται και να καταχωρεί πλοία στο όνομά της.

Μη κάτοικος/οι που επιθυμούν να εγγράψουν πλοίο κυπριακή σημαία πρέπει να ιδρύσουν αρχικά Κυπριακή Ναυτιλιακή Εταιρεία. Η Εταιρεία θα αποκτήσει το σκάφος στο όνομά της. Θα πρέπει να καταχωρηθεί ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Εγγραφή Πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο

Τα σκάφη δεν καλύπτονται από το νόμο περί εμπορικής ναυτιλίας, αλλά λειτουργούν βάσει των οδηγιών που εκδίδουν οι αρχές του Φ.Π.Α. της Κύπρου σε συνεργασία με τις φορολογικές αρχές, οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστήσουν την Κύπρο μία από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για την εγγραφή σκαφών εντός της ΕΕ.

Πλοιοκτήτρια Εταιρεία και/ ή Εταιρεία διαχείρισης και εργοδότησης πληρώματος

Υπάρχουν πολλές φορολογικές απαλλαγές στα κέρδη από τη λειτουργία των κυπριακών εγγεγραμμένων σκαφών στα μερίσματα που λαμβάνονται από μια Πλοιοκτήτρια Εταιρεία.

Μια τέτοια εταιρεία που διαχειρίζεται και απασχολεί πλήρωμα στα διεθνή ύδατα υπόκειται σε μηδενική φορολογία.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800