Διασυνοριακές Επιχειρησιακές Δραστηριότητες

Κύπρος – Ελλάδα

H FCI- PLUS POINT παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες για την έναρξη ή επέκταση και λειτουργία διασυνοριακών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην Κύπρο ή/και Ελλάδα.

Η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Κυπριακής κυβέρνησης, και είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της. Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρονται ευνοϊκά φορολογικά και άλλα κίνητρα σε υφιστάμενες ή νέες εταιρείες ( καθώς και σε προσωπικό τους ) που δραστηριοποιούνται ή ξεκινούν δραστηριότητα στην Κύπρο.

Αν πρόκειται για το ξεκίνημα (startup) ή την επέκταση υφιστάμενης επιχείρησης στο εξωτερικό, είτε εξ’ ιδίων ή σε συνεργασία με τρίτους, βρισκόμαστε δίπλα σας καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης αυτής της επένδυσης ώστε να στεφθεί με επιτυχία.

Έχετε να αντιμετωπίσετε προκλήσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους η FCI-PLUSPOINT λειτουργεί ως «One – Stop -Shop» για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε με μια σωστή βάση και να διατηρήσετε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη κερδοφορία της επιχείρησης σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας (feasibility/ viability studies) για τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και συστήματα συμμετοχής, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες. Τούτα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του τοπικού / διεθνούς πλαισίου και οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Χρηματοδότηση έργου – χορηγίες.
 • Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Οικονομική διαχείριση και υποστήριξη.
 • Ίδρυση-έναρξη / διακοπή εργασιών, σύναψη συμβάσεων εξαγοράς/ συμμετοχής/ πώλησης, τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν ιδρύσεις / συγχωνεύσεις / μετατροπές εταιρειών.

Τομείς Δραστηριοτήτων / Επενδύσεων/ Επεκτάσεων

 • Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Ακίνητα
 • Τουρισμός-Ξενοδοχειακά
 • Υγεία

Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες και συμβουλές για επενδύσεις σε εταιρείες ή ακίνητα, φορολογική εγκατάσταση στην Κύπρο, επαναπατρισμό υπαλλήλων, καθώς και ένα ευρύ φάσμα συναφών υπηρεσιών.

Κατασκευές

Στα πλαίσια της πολιτικής της κυβέρνησης της Κύπρου, ανακοινώνονται ανά διαστήματα μικρά ή μεγάλα αναπτυξιακά έργα κατασκευών.
Τα έργα αυτά σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, τοίχοι αντιστήριξης, βελτιώσεις επικίνδυνων δρόμων κ.λπ.), ανάπτυξη του τουριστικού τομέα (π.χ μαρίνες, θαλάσσιοι βραχίονες, καζίνα).
Εκτός από τα δημόσια έργα, επεκτείνεται με μεγάλα έργα και ο ιδιωτικός τομέας κατασκευών (πχ. Εμπορικά κέντρα, μεγάλα κτήρια επαγγελματικά και κατοικιών).
Συνεπώς, προσφέρονται ευκαιρίες για συνεργασία με Ελληνικές εταιρείες σε έργα εξειδίκευσης.

Κυπριακές εταιρείες κατασκευών προωθούν επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή . Ευνοούνται έτσι συνεργασίες παντός είδους (συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες κ.α).

Ακίνητα

Λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας και ανασφάλειας στο τραπεζικό τομέα διεθνώς, άτομα και επιχειρήσεις στρέφονται σε επενδύσεις ακινήτων σε περισσότερες από μια χώρες.

Η Κύπρος και η Ελλάδα προσφέρουν ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα αφού οι τιμές έχουν μειωθεί μετά την κρίση.

Η Κύπρος προσφέρει σοβαρά φορολογικά κίνητρα στο συγκεκριμένο τομέα:

 • Επέκταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 έκπτωσης φόρου, με ελάχιστο 20%, στις κεφαλαιουχικές δαπάνες για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
 • Απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών σε μεταπώληση για απόκτηση ακίνητης περιουσίας μέχρι 31/12/2016.
 • Επιταχυνόμενη απόσβεση, νοητή έκπτωση τόκου (ΝΕΤ) σε νέα κεφάλαια .
 • Πρόβλεψη για αυξημένη έκπτωση 25% επί του φόρου εισοδήματος που καταβάλλεται από τους εργοδότες για κάθε επιπλέον εργαζόμενο προσλαμβάνεται
 • Με τα διεθνή καταπιστεύματα (Cyprus International Trust) υπάρχουν σοβαρά φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος. Τούτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως ως όχημα για διεθνή φορολογικό προγραμματισμό κυρίως σε περιπτώσεις επενδύσεων ακίνητης περιουσίας.

Ενέργεια & Αναλώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η Κύπρος είναι δεσμευμένη για :

 • την εγγύηση ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και την προστασία του
  περιβάλλοντος .
 • την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας και την ενθάρρυνση για ανάπτυξη των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής.

Στοχεύει επίσης να συμβάλει θετικά στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού.

Κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο στον τομέα χρήσης ηλιακής χρήση ενέργειας για τη θέρμανση του νερού στα νοικοκυριά, και έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα πιο σημαντικά έργα που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αφορούν σε  αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η ενεργειακή πολιτική της χώρας είναι εναρμονισμένη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κύριες πτυχές της ενεργειακής πολιτικής περιλαμβάνουν:

 • φιλελευθεροποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου
 • ίδρυση και λειτουργία ενός στρατηγικού τερματικού αποθεμάτων πετρελαίου
 • εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση της διατήρησης της ενέργειας, των τεχνολογιών, την αξιοποίηση των ιδιοφυή ΑΠΕ και την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση
 • στόχο ΑΠΕ για παροχή τουλάχιστον 13% της ενέργειας της χώρας μέχρι το 2020
 • προώθηση των προϊόντων πετρελαίου και άλλων φιλικών προς το περιβάλλον πηγών, όπως το φυσικό αέριο.

Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο

Η ύπαρξη αποθεμάτων φυσικού αερίου σε «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)της Κύπρου έχει προσελκύσει πιθανούς διεθνείς επενδυτές, ενώ διαφαίνονται συναρπαστικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας.
Κορυφαίες διεθνές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα βοηθητικών υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρο είναι οι Noble Energy, ENI & KOGAS, TOTAL.

Συμπέρασμα
Αναμένεται σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σε επενδύσεις που αφορούν στο χώρο Ενέργειας στην Κύπρο με κοινοπραξίες – συνεργασίες με εταιρείες που κατέχουν τεχνογνωσία και διεθνείς εμπειρίες στον τομέα.

Διαχείριση Ιδιοκτησία & Αντιπροσωπείες

Η παγκοσμιοποίηση αναγκαστικά συνεπάγεται δημιουργία Αντιπροσωπειών που θα καλύπτουν όχι μόνον Ελλάδα – Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Εδώ η Κύπρος προσφέρεται για φορολογικούς και άλλους λόγους.

Το φορολογικό καθεστώς της χώρας προωθεί την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ. Οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε το 2012 προβλέπουν γενναιόδωρες απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος που σχετίζονται με Πνευματική Ιδιοκτησία/ IP, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Τουρισμός & Ξενοδοχειακά

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η Κύπρος έχει όλες τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής ωτης βιομηχανίας και προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις σε εξειδικευμένα επιμέρους τομείς της όπως η Υγεία, η Ευεξία, ο Αθλητισμός, η πολυτελής διαμονή κλπ.

Άλλοι τομείς που προσφέρονται ως ελκυστικές και ώριμες επενδυτικές ευκαιρίες είναι τα μεγάλα έργα ανάπτυξης κλίμακας, όπως : αναψυχή, θεματικά πάρκα, σχέδια αξιοποίησης πολυτελών ακινήτων, μαρίνες, τουριστικά θέρετρα, γκολφ, Casino Resort (μέσω κυβερνητικού διαγωνισμού που έχει προκηρυχτεί) κλπ.

Υγεία & Ευεξία

Ο ιατρικός τουρισμός είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία που συνδυάζει την ιατρική θεραπεία και ευεξία συνδυαστικά με διακοπές, με αποτέλεσμα η να προσφέρει όλες τις προϋποθέσεις για αναγνωρισμένο διεθνή προορισμό. Η χώρα πληροί ήδη μια σειρά σημαντικών κριτηρίων, όπως η στρατηγική της θέση, το ήπιο μεσογειακό κλίμα, δίκτυα υψηλών προδιαγραφών με νοσοκομεία και κλινικές, πολυτελή ξενοδοχεία, και τις υπάρχουσες τουριστικές υποδομές, χρήση πολλών ξένων γλωσσών, και τεχνογνωσία διεθνώς μορφωμένου ιατρικού προσωπικού.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, εξελίσσεται ακόμη περισσότερο η συνεργασία ιατρών και ιατρικών κέντρων μεταξύ Ελλάδας – και Κύπρου.

Οι Υπηρεσίες μας

Προτεραιότητα μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα κατανοήσουμε πλήρως τους προσωπικούς στόχους κάθε πελάτη (συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για το εισόδημα), το προφίλ κινδύνου και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσής του. Τούτο μας παρέχει τη δυνατότητα για αναλυτική μελέτη εκείνης της επενδυτικής στρατηγικής που θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να βεβαιωθούμε ότι η επένδυση θα έχει τη μέγιστη δυνατότητα προστασίας των επενδυτών της.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800