Επιχειρήσεις Διεθνών Δραστηριοτήτων στην Κύπρο

Σε ποιους απευθύνεται;

Αν η επιχείρηση σας αγοράζει, πωλεί ή επενδύει στο εξωτερικό. Αν στοχεύει μια τέτοια επέκταση ή αν λειτουργεί ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή διεξάγει τριγωνικό εμπόριο. Αν είναι ναυτιλιακή ή πλοιοκτήτρια εταιρεία ή εταιρεία διαχείρισης πληρώματος. Αν διατηρεί πνευματικά δικαιώματα / ιδιοκτησία κ.λ.π. τότε η Κυπριακή οντότητα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση με ελάχιστα ρίσκα.

Τι μπορούμε να κάνουμε για σας;

Η FCI-PlusPoint διασφαλίζει ότι η δραστηριότητά σας θα αποκτήσει τη σωστή δομή (νομική, επιχειρησιακή και φορολογική) με τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόστασής της θα έχει ουσιαστική διαχείριση (νομική -λογιστική – φορολογική) κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση.

H Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μακρά φήμη ως «Κέντρο Αριστείας» για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και διατηρεί ένα μοναδικό σύμπλεγμα εμπειρίας σε διάφορους τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας.

Σύσταση & Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών στο Εξωτερικό

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Επιλογή κατάλληλης νομικής εταιρικής μορφής.
  • Επιλογή έδρας εταιρείας (χώρα εγγραφής).
  • Σύσταση εταιρείας ή παραρτήματος ή συνεταιρισμού ή ναυτιλιακής ή καταπιστεύματος (trust) ή συνδυασμός αυτών.
  • Επιτόπια αντιπροσώπευση της εταιρικής οντότητας στο εξωτερικό.
  • Εγγραφή της εταιρικής οντότητας για ΑΦΜ, ΦΠΑ (όπως χρειάζεται).
  • Νομική διαχείριση για πλήρη συμμόρφωση.

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 6944 836393
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800